Hướng dẫn lấy mật khẩu root của MySQL khi cài CyberPanel

Hướng dẫn lấy mật khẩu root của MySQL khi cài CyberPanel

Mình note lại command giúp các bạn lấy mật khẩu root của MySQL khi cài CyberPanel nhé

cat /etc/cyberpanel/mysqlPassword