www.web68.vn
www.web68.vn

Ứng dụng di động bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương


(Chinhphu.vn) - Công ty ông Trần Vĩnh Phúc ([email protected]) hiện có 1 ứng dụng thương mại điện tử để bán hàng và đang xây dựng thêm 1 ứng dụng khác. Ông Phúc hỏi, ứng dụng của công ty có phải đăng ký hay thông báo với Bộ Công Thương không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

 

- Ứng dụng di động là ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động có nối mạng cho phép người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để mua bán hàng hóa, cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ, bao gồm ứng dụng bán hàng và ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

- Ứng dụng bán hàng là ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động do thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.
(Trích Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BCT)

Ngày 31/12/2015 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) qua ứng dụng trên thiết bị di động. Thông tư bao gồm 4 Chương và 24 Điều, bao gồm:

Chương I - Những quy định chung (Điều 01 – 09);

Chương II - Thủ tục thông báo, đăng ký ứng dụng di động (Điều 10 đến 19);

Chương III - Công bố thông tin trên Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT (Điều 20 đến Điều 22);

Chương IV - Điều khoản thi hành (Điều 23 và 24).

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về quản lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về TMĐT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2016.

Đối với ứng dụng TMĐT bán hàng Quý Công ty đã hoạt động: Theo quy định tại khoản 2,Điều 24, ông phải tiến hành thông báo theo quy định tại Thông tư này trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thông tư số 59/2015/TT-BCT có hiệu lực (Thông tư có hiệu lực ngày 31/3/2016).

Đối với ứng dụng Quý Công ty đang xây dựng sẽ phải tiến hành thông báo hoặc đăng ký trước khi Công ty đưa ứng dụng vào hoạt động.

Chinhphu.vn